طرح و لایحه اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان» (اعاده شده از شورای نگهبان (3))

توضیحات
فایل : 15385-5.pdf 15385-5.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی
خلاصه :
لایحه «اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان» توسط دولت محترم تهیه و تقدیم مجلس گردید. این لایحه با اصلاحاتی در جلسه علنی مورخ 7/7/1398 مجلس تصویب و جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال گردید. شورای نگهبان در جلسه مورخ 24/7/1398 مصوبه مذکور را بررسی و آن را واجد ایرادات و نیز تذکراتی دانست. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری، مصوبه مذکور را واجد یک ایراد دانسته که به پیوست اظهارنظر شورا ارسال گردیده بود. مجلس شورای اسلامی در تاریخ 3/10/1398در راستای تأمین نظر شورای نگهبان، مصوبه پیشین خود را اصلاح نموده و مجدداً جهت انطباق با موازین شرعی و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال نموده است. شورای نگهبان در جلسه مورخ 18/10/1398 برخی ایرادات سابق خویش را به قوت خود باقی دانسته و مجدداً لایحه را به مجلس اعاده نموده است. ازاین رو کمیسیون فرهنگی در مصوبه خود جهت رفع ایرادات سابق و اعمال تذکرات شورای نگهبان و نیز رفع ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه پیشین مجلس را اصلاح نمود که در تاریخ 16/2/1399به تصویب مجلس رسید و جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال نمود. شورای نگهبان در اظهارنظر سوم خود، مصوبه مجلس را واجد یک ایراد ناظر به اظهارنظر قبلی خود و یک ابهام دانست. کمیسیون فرهنگی در راستای رفع ایراد و ابهام شورای نگهبان اصلاحاتی را اعمال نمود که در ادامه اصلاحات کمیسیون از حیث امکان تأمین نظر شورای نگهبان بررسی خواهد شد.


نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی عبدالاحد /
ناظر علمی : آقای احمد حکیم جوادی /