طرح و لایحه اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح دو فوریتی اصلاح ماده (54) مکرر قانون مالیات های مستقیم»

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت
خلاصه :
پدیده خانه خالی یکی از واقعیت های اقتصادی کشور است که منعکس کننده عوامل متعدد اقتصادی ازجمله رشد دائمی قیمت ها، تقاضای خانوارها برای پوشش تورم، استاندارد نبودن ساخت، تقاضای ضعیف به علت رکود اقتصادی و کم بود فرصت های سرمایه گذاری بلندمدت در بازارهای دیگر است. در نتیجه بهتر است پیش از هر ایده سیاستگذاری، ماهیت این پدیده به طور دقیق تحلیل شود.
برآورد می شود در شرایط فعلی، حدود 5/2 میلیون واحد مسکونی (یعنی حدود ۱۲ درصد واحدهای مسکونی) در کشور خالی نگه داشته شده اند که این عدد در سال ۱۳۸۵، حدود ۶۳۰ هزار واحد (2/4 درصد واحدهای مسکونی کشور) برآورد شده بود. این نرخ در کشورهای مختلف دنیا با توجه به وضعیت اقتصادی و همچنین تعادل شکل گرفته در بازار مسکن از نرخ های زیر ۴ درصد تا نرخ های بالای ۱۵ درصد متفاوت است.
در این گزارش به ماهیت و دلایل وجود خانه های خالی پرداخته نمی شود و صرفاً طرح مالیات بر خانه های خالی که به عنوان یکی از راهکارهای بهبود وضعیت بازار مسکن در شرایط فعلی، در صحن مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، پرداخته می شود.