پژوهشی درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (52) بیماری کرونا و ملاحظات برگزاری کنکور سراسری سال 1399

توضیحات
فایل : 17153.pdf 17153.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ
خلاصه :
بلاتکلیفی درخصوص برگزاری یا عدم برگزاری کنکور سراسری با توجه به شرایط پیش رو موجب نگرانی و اضطراب داوطلبان و خانواده های ایشان و نابسامانی در نظام برنامه ریزی دانشگاه ها شده است.
در این وضعیت چهار امکان وجود دارد که مورد بررسی قرار می گیرد:
1. برگزاری کنکور در موعد مقرر (پایان مردادماه)
2. تعویق و تأخیر یک ماهه کنکور
3. عدم برگزاری کنکور و جایگزینی سوابق تحصیلی
4. تعویق یک ساله برگزاری کنکور
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس این امکان ها مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای یوسف زراعت کیش /
مدیر مطالعه : آقای صادق ستاری فرد / آقای سینا کلهر /