طرح و لایحه اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح دوفوریتی جهش تولید و تأمین مسکن» (تفصیلی)

توضیحات
فایل : 17168.pdf 17168.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی ، مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی ، مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : تولید وتامین مسکن، جهش تولید

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی فرنام / خانم سارا حمیدپور / آقای محمدرضا عبدلی / آقای حمیدرضا صباغی / آقای محمد صالحی / آقای محمد برزگر خسروی / آقای محمدحسین معماریان / آقای میثم خسروی /
ناظر علمی : آقای امیررضا شاهانی / آقای محمدتقی فیاضی / آقای سیدعلی روحانی / آقای موسی شهبازی غیاثی /
همکاران : آقای سیدامیر سیاح / آقای حسین هرورانی / آقای محمدامین صلواتیان / آقای علی حجتی / آقای محمدرضا عبدالهی /