طرح و لایحه اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش»

توضیحات
فایل : 17179.pdf 17179.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ*

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای موسی بیات /
ناظر علمی : آقای صادق ستاری فرد / آقای مسعود فیاضی /
همکاران : آقای امیرحسین غفاری علی آباد / آقای حجت اله بنیادی /