پژوهشی اظهارنظر کارشناسی درباره: "لایحه اصلاح ماده 14 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران "(نحوه نظارت بر صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای)

توضیحات
فایل : 17186.pdf 17186.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدمهدی بنی طبا /
ناظر علمی : آقای سیدمهدی حسینی دولت آبادی / آقای موسی شهبازی غیاثی / آقای سیدعلی روحانی /