پژوهشی خبرنامه تحولات انرژی (3) دوره یازدهم (پیش بینی وضعیت بازار نفت و گاز جهان در شرایط شیوع موج دوم کرونا)

توضیحات
فایل : 17247.pdf 17247.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن
خلاصه :
• براساس پیش بینی مؤسسه تحقیقاتی ریستاد انرژی، انتظار می رود سطح تقاضای جهانی نفت در ماه ژوئیه به متوسط 90/2 میلیون بشکه در روز، در ماه های آگوست، سپتامبر و اکتبر، به 90/6 میلیون بشکه در روز، در ماه نوامبر به 93 میلیون بشکه در روز و در نهایت در دسامبر به 94/7 میلیون بشکه در روز برسد.
• براساس گزارش مؤسسه انگلیسی کالانیش انرژی، پیش بینی شده است که خط لوله گاز طبیعی ترانس آناتولی (تاناپ) تا پایان مـاه جاری بـه نـقـطه مورد نظر و پیش بینی شده در قـرارداد میان شـرکـت گس آذری و تـرکیه برسد.
• مهم ترین نگرانی پاکستان در پروژه کاسا 1000، خطرات ژئوپلیتیکی افغانستان و حملاتی است که در بهار و تابستان سال گذشته - درست در زمانی که تاجیکستان و قرقیزستان به صادرات برق به جنوب آسیا مبادرت ورزیده بود - در افغانستان اتفاق افتاد.
• نتایج مدل های پیش بینی تقاضای جهانی گاز نشان می دهد که میزان سطح تقاضا در سال جاری 140 میلیارد متر مکعب کمتر از سال گذشته خواهد بود. درواقع، حدود 3/5 درصد از تقاضا کاسته خواهد شد.

برچسب ها

فارسی : تقاضای جهانی نفت، هند

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری /
ناظر علمی : آقای امیررضا شاهانی / آقای روح الله احمدی /