پژوهشی ماهنامه تحلیلی انرژی (2) دوره یازدهم (چشم انداز بازار نفت و گاز جهان در سال جاری و پیش بینی ها برای سال های آتی)

توضیحات
فایل : 17249.pdf 17249.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن
خلاصه :
• طی ماه ژوئن متوسط قیمت نفت برنت با 25/8 درصد افزایش (8/36 دلار) به طور متوسط به بشکه ای 40/77 دلار بالغ گردید و همین طور نیز متوسط نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز با 9/79 دلار افزایش به بشکه ای 38/31 دلار رسید.

• با توجه به پیش بینی رشد اقتصادی 3/7- درصد جهان، انتظار می رود اکثر قراردادهای عظیم نفت و گاز تا پایان سال 2020 به نتیجه نخواهند رسید.
• پیش بینی می شود در حالت خوشبینانه و برطرف شدن شیوع کرونا تا پایان سال 2021 رشد اقتصاد جهان به 4/7 درصد افزایش یابد.
• اگر توافق اوپک پلاس همچنان ادامه یابد عرضه جهانی نفت تا پایان سال جاری 7/1 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت. همچنین به دلیل شیوع ویروس کرونا، تقاضای جهانی نفت در فصل دوم 2020 به نسبت سالیانه مدت مشابه سال قبل 16/4 میلیون بشکه در روز کاهش یافت.
• ایران می تواند بهجای ترکمنستان یکی از عرضه کنندگان گاز کشور ثالث به روسیه شود. از این منظر، هرچه روسیه حجم قرارداد گازی بیشتری با چین منعقد کند، نیاز بیشتری به گاز کشور ثالث خواهد داشت و برای ایران فرصتی برای صادرات گاز به روسیه فراهم می شود.
• براساس گزارش های منتشر شده، با توجه به کاهش قیمت نفت، پیش بینی می شود در سال 2020 تراز مالی قطر با کسری مواجه شود. این کسری در حدود 6 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. از سال 2017 تاکنون اولین بار است که این کشور با کسر بودجه مواجه می شود.

برچسب ها

فارسی : اوپک پلاس، روسیه، قطر

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری /
همکاران : گروه کارشناسی مطالعات انرژی /
ناظر علمی : آقای امیررضا شاهانی / آقای روح الله احمدی /