طرح و لایحه اظهار نظر کارشناسی درباره: «مصوبه شورای عالی اداری درخصوص اصلاح ساختار سازمانی، حذف واحدهای موازی و سازمان دهی مراکز و مؤسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی»

توضیحات
فایل : 17263.pdf 17263.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی
خلاصه :
وزارت جهاد کشاورزی براساس مصوبه شماره 30822 ابلاغی 1399/02/01 شورای عالی اداری، مکلف شده است نسبت به ادغام «مؤسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر» در «مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور»، ادغام «مرکز تحقیقات ابریشم کشور» در «مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور» و همچنین ادغام «پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری» در «مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور» و تغییر نام مؤسسه به «مؤسسه تحقیقات جنگل، مرتع و آبخیزداری کشور» اقدام کند. بررسی کارشناسی وظایف و اختیارات مؤسسات مذکور نشان داد که ادغام این مؤسسات به اهداف ذکر شده در مصوبه شورای عالی اداری، یعنی سازمان دهی و اصلاح ساختار سازمانی و حذف واحدهای موازی، نخواهد انجامید و حتی با رویکرد حاکمیت تخصص در بررسی موضوعات اساسی و کلیدی بخش کشاورزی منافات دارد. از دیدگاه قانونی نیز ادغام این مؤسسات خلاف قوانین و دستورالعمل های جاری مرتبط با تأسیس و اداره آنها تشخیص داده شد.

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای جهانگیر پرهمت / آقای پژمان اعلائی بروجنی /
مدیر مطالعه : آقای جمال محمد ولی سامانی /
اظهارنظر کننده : آقای مهران برادران نصیری / آقای علی دهقان بنادکی /
ناظر علمی : آقای امیررضا شاهانی / آقای محمدتقی فیاضی /