پژوهشی تاریخ نگاری فرایند تصویب «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران»

توضیحات
فایل : 17360.pdf 17360.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی
خلاصه :
یهبرخلاف برخی ادعاها در افکار عمومی، طرح اقدام راهبردی واکنشی شتابزده به ترور شهید فخری زاده نبود. بررسی ریشه های ایده واکنش به اقدامات خصمانه آمریکا و بدعهدی اروپایی ها در مجلس یازدهم نشان می دهد این قانون حاصل یک فرایند تقریباً 6 ماهه در مجلس شورای اسلامی است.
• ارزیابی دقیق حاکی از آنست که فرایند تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران از « ایده تا ابلاغ» 6 مرحله زیر را طی کرده است:
1. ارائه طرح هایی در واکنش به اقدامات خصمانه آمریکا و بدعهدی اروپایی ها در مجلس شورای اسلامی از ابتدای تابستان 1399.
2. تجمیع طرح ها و هماهنگی با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دریافت ملاحظات دستگاه های اجرایی طبق بند «7» مصوبه 749 شورای عالی امنیت ملی.
3. تصویب یک فوریت قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها پیش از برگزاری انتخابات آمریکا و مشخص شدن پیروزی بایدن.
4. رأی گیری کلیات و بخش عمده مواد قانون اقدام راهبردی پیش از ترور شهید فخری زاده و تبدیل یک فوریت تصویب قانون به دو فوریت پس از وقوع ترور.
5. تصویب قاطع قانون در صحن علنی مجلس و ابلاغ به رئیس جمهور پس از رفع ابهام شورای نگهبان درباره نسبت قانون با مصوبه شورای عالی امنیت ملی.
6. استنکاف رئیس جمهور از امضا و ابلاغ قانون به مجریان و ابلاغ قانون توسط رئیس مجلس به روزنامه رسمی طبق زمانبندی ماده ی(1) قانون مدنی.

برچسب ها

فارسی : تحریم، مجلس شورای اسلامی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مصطفی محمدی رمضانی /
ناظر علمی : آقای حجت الاسلام جلیل محبی / آقای مهدی امیری /