طرح و لایحه بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور 42. بودجه بخش برق

توضیحات
فایل : 17350.pdf 17350.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن
خلاصه :
احکام لایحه بودجه سال 1400 در بخش برق با اصلاح جزئی، مشابه سال ۱۳۹9 بوده و موضوع هایی از قبیل عوارض برق، بیمه مشترکان خانگی و تجاری، نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکان پرمصرف برق را دربرمی گیرد. همچنین ظرفیت هایی در احکام فرابخشی برای صنعت برق به منظور بهبود فضای مالی و تأمین منابع مالی برای اجرای برخی طرح ها و پروژه های این صنعت مشابه قانون بودجه سال جاری پیش بینی شده است. البته دو جزء مهم از تبصره های قانون بودجه با موضوع تعیین نرخ گاز نیروگاه های خود تأمین و تهاتر بدهی وزارت نیرو در بخش برق از لایحه حذف شده که با توجه به اهمیت این موضوع پیشنهاد می شود احکام متناظر آنها در قانون بودجه سال 1399 در لایحه بودجه سال 1400 ابقا شود. همچنین درآمد و هزینه های صنعت برق از بند «الف» تبصره «14» لایحه حذف شده است که موجب تسریع در امر تخصیص بودجه به شرکت های زیرمجموعه این صنعت خواهد شد.

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم سیده مریم موسوی /
ناظر علمی : آقای روح الله احمدی / آقای هادی خرمی شاد / آقای امیررضا شاهانی /