طرح و لایحه بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ۴۹. تعرفه های خدمات قضایی (تعدیل میزان جزای نقدی) موضوع جدول شماره 16 ردیف (28)

توضیحات
فایل : 17370.pdf 17370.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی
خلاصه :
استفاده از ظرفیت لایحه بودجه در راستای تعدیل مبالغ جزای نقدی مقرر در قوانین کیفری که گذر زمان و افزایش نرخ تورم قدرت بازدارندگی مجازات جزای نقدی را کاهش داده است، بدون توجه به سایر احکام قانونی ازجمله قانون مجازات اسلامی و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ایرادهای حقوقی و ابهام های قضایی مهمی را به وجود می آورد. ازاین رو لازم است در صورت اصرار بر تداوم استفاده از این ظرفیت، اصلاحات لازم برای جلوگیری از بروز ایرادهای حقوقی و قضایی نیز صورت گیرد. در این گزارش ایرادهای ناشی از استفاده از این رویه و پیشنهادهای اصلاحی آن مورد بررسی قرار گرفته است.

برچسب ها

فارسی : لایحه بودجه 1400

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سید میثم عظیمی / خانم سکینه خانعلی پور واجارگاه /
ناظر علمی : آقای جلیل محبی / آقای مهدی عبدالملکی /