طرح و لایحه بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ۴۵. بررسی اعتبارات جهاد دانشگاهی و مؤسسات وابسته

توضیحات
فایل : 17374.pdf 17374.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ
خلاصه :
جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی مجموعه ای است شامل مؤسسه ها و مراکز آموزشی، پژوهشی و فرهنگی وابسته که متولی فعالیت های گسترده ای در امور آموزشی و به ویژه پژوهشی است. این نهاد سابقه فعالیت 40 ساله در نظام دانشگاهی و علم و فناوری کشور دارد و خدمات متنوعی را نیز ارائه کرده است. در همین راستا و با توجه به مأموریت های محوله به جهاد دانشگاهی و توسعه مؤسسه ها و مراکز وابسته به آن، اعتبارات پیش بینی شده برای این نهاد در قوانین بودجه سنوات گذشته و لایحه بودجه سال 1400 به رقم قابل توجهی رسیده است. لذا دریافت بودجه از محل اعتبارات عمومی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، انجام فعالیت های متعدد و متنوع در حوزه های آموزشی، پژوهشی، فناوری و ... و لزوم وجود شفافیت در منابع و مصارف اعتبارات عمومی و همچنین شرایط اقتصادی موجود کشور، اهمیت بررسی عملکرد این نهاد را بیش از پیش نمایان کرده و ارزش دوچندان به آن می بخشد.

برچسب ها

فارسی : لایحه بودجه 1400

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای هادی یوسفی /
ناظر علمی : آقای صادق ستاری فرد / آقای مسعود فیاضی /