طرح و لایحه بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور 50. بودجه بخش حمل ونقل

توضیحات
فایل : 17372.pdf 17372.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی
خلاصه :
اعتبارات بخش حمل ونقل در لایحه بودجه سال 1400 کشور عمدتاً در دو مجموعه برنامه های ذیل فصل حمل ونقل (غالباً حمل ونقل برون شهری نظیر حمل ونقل جاده ای، ریلی، هوایی، دریایی) و برنامه حمل ونقل شهری و روستایی (عمدتاً درون شهری نظیر کمک های دولت به توسعه حمل ونقل عمومی) قرار گرفته است. برخی از اعتبارات بخش حمل ونقل در لایحه بودجه نیز در ردیف های متفرقه و گزارش بودجه استان ها قرار دارند. گفتنی است اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سرجمع بخش حمل ونقل حدود 19 درصد مجموع اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در لایحه بودجه سال 1400 است که بیانگر اهمیت بالای این بخش در میان پروژه های عمرانی کشور است.
لایحه بودجه سال 1400 کل کشور براساس سیاست های انبساطی تدوین شده و بخش حمل ونقل بودجه نیز از این قاعده مستثنا نیست. بودجه حمل ونقل درون شهری و برون شهری در لایحه بودجه تقدیمی دولت حدود 28 درصد نسبت به سال 1399 رشد داشته است. اگر دقیق تر به اعداد بودجه پرداخته شود ملاحظه می شود که در سرجمع اعتبارات بخش حمل ونقل، بخش اعتبارات هزینه ای با رشد 52 درصدی نسبت به سال 1399 بیشترین افزایش را به خود اختصاص داده است و در مقابل، اعتبارات مرتبط با تملک دارایی های سرمایه ای 26 درصد رشد خواهد داشت. با پیش بینی نرخ تورم حدود 30 درصدی برای سال 1400، می توان گفت افزایش اعتبارات بخش حمل ونقل در بودجه سال 1400 نسبت به سال 1399 به رغم آنکه عدد مطلق آن افزایش یافته است، رشد منفی خواهد داشت.
بخش عمده ای از گردش مالی و پروژه های بخش حمل ونقل نیز در قالب شرکت های دولتی نظیر شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و سازمان بنادر و دریانوردی مدیریت می شود که اطلاعات هریک از این شرکت ها در بودجه سال 1400 از یک سطر فراتر نمی رود. هیچ گونه برنامه ای درخصوص این شرکت ها در لایحه بودجه سال 1400 ارائه نشده و اطلاعی از طرح ها، پروژه ها و یا حتی تفکیک سرفصل های هزینه ای و درآمدی این شرکت ها در این لایحه یافت نمی شود. توصیه مؤکد آن است که به منظور امکان برنامه ریزی یکپارچه اقدامات در بخش حمل ونقل کشور، بودجه این شرکت ها به شکل کاملاً شفاف و تفصیلی به همراه بودجه سنواتی ارائه شود تا زمینه لازم برای اعمال نظارت مجلس شورای اسلامی بر مجموع فعالیت های بخش حمل ونقل کشور فراهم گردد.

برچسب ها

فارسی : توسعه پایدار، لایحه بودجه 1400

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علیرضا احمدی فینی / آقای حمیدرضا فوری / آقای یاسر حاتم زاده / آقای خسرو خسروی / آقای علی اعظمی /
مدیر مطالعه : آقای رضا گلشن خواص /
همکاران : آقای محمدتقی فیاضی / آقای محمد برزگر خسروی /
ناظر علمی : آقای امیررضا شاهانی / آقای علیرضا رهایی /