پژوهشی ارزیابی اظهارات نامزدهای تصدی پستهای کلیدی کابینه بایدن در جلسات کنگره

توضیحات
فایل : 17412.pdf 17412.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی
خلاصه :
پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و پذیرش پیروزی جو بایدن، افراد معرفی شده ازسوی او برای مقامات سیاسی عالی رتبه در کمیته های مختلف سنا حضور یافتند و به سؤالات مختلف سناتورهای کنگره پاسخ دادند. جلسات بررسی صلاحیت این افراد قبل از تحلیف و شروع رسمی ریاست جمهوری بایدن شروع شده بود. در این جلسات درباره مهمترین چالش های پیش روی دولت ایالات متحده سؤالاتی از مقام های پیشنهادی پرسیده شده است، که پاسخ های آنها جهتگیری آنان در دوره مسئولیتشان را نشان خواهد داد و تخطی از این نکات، احتمال احضار آنها به سنا را بهدنبال دارد. با توجه به ساختار متکثر قدرت در آمریکا، همه این مقامات ارشد، در شکلدهی به سیاست آمریکا در قبال ایران نقش دارند و باید به جهتگیری و برنامه هایشان توجه شود.در این جلسات نکاتی در ارتباط با ایران از سه مقام ارشد مرتبط با موضوع ایران پرسیده شده است که این گزارش به بررسی و تحلیل آنها اختصاص دارد. این سؤالات در سه موضوع برجام و نحوه بازگشت به آن، فعالیت های منطقهای و اقدام های دفاعی ایران قابل جمعبندی است.

برچسب ها

فارسی : آمریکا، ایران، برجام، جلسه استماع

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علیرضا کوهکن /
همکاران : آقای علیرضا بیگی / آقای مصطفی جهانبخش / آقای بهادر غلامی / آقای محمد رستم پور /
ناظر علمی : آقای جلیل محبی / آقای ابوذر گوهری مقدم /