گزارشات

مسیر شما: گزارش‌های کارشناسی اظهارنظر کارشناسی درباره: مصوبات اخیر مدیریت صید فانوس ماهیان در دریای عمان
اظهارنظر کارشناسی درباره: مصوبات اخیر مدیریت صید فانوس ماهیان در دریای عمان
دفاتر :مطالعات زیربنایی
دریافت فایل

خلاصه :
صید فانوس ماهیان طی سالیان اخیر موجب بروز مشکلات و تخلفات متعدد شده و نارضایتی شدید جامعه صیادی سواحل دریای مکران را به دنبال داشته است. در این راستا با توجه به ضرورت بازنگری در مدیریت بهینه این ذخایر و با پیگیری فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی کارگروهی حول این موضوع شکل گرفته و مصوب شد ذخایر فانوس ماهیان به مدت 2 سال آیش و پایش شده و سپس نتایج حاصله توسط مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به کارگروه ارائه و تصمیم گیری شود. لذا مصوب شد از ابتدای آذرماه امسال سازمان شیلات با تأمین اعتبارات و امکانات فیزیکی، بررسی های خود را درخصوص میزان ذخایر فانوس ماهیان آغاز کرده و پس از 2 سال نتایج حاصله را جهت تصمیم گیری ارائه نماید. مرکز پژوهش های مجلس در مورخ 11/8/1397 اقدام به انتشار گزارشی تحت عنوان «بررسی مدیریت صید فانوس ماهیان در دریای عمان» نموده بود. نتایج این گزارش نشان می دهد که حداکثر برداشت پایدار ذخایر فانوس ماهیان بیش از 500 هزار تن است که بسیار بیشتر از میزان صید شده طی سالیان اخیر است. معضل اصلی که موجب بروز لطمات و صدمات فراوان به برخی ذخایر ماهیان دریای عمان شده تخطی این شناورها از صید قانونمند و تعیین شده برای آنان بوده است. علاوه بر این طی 45 سال گذشته، ده ها بار این ذخایر از طرف سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، کشور کره شمالی، شیلات ایران و مؤسسه تحقیقات شیلات بررسی شده اند و هیچ گونه ابهامی درخصوص میزان ذخایر، پراکنش زمانی و مکانی و همچنین روش صید و صیادی وجود ندارد. لذا تکرار این مطالعات هدر دادن زمان و سرمایه و تحقق برنامه ای توسعه ای شیلات کشور است. بر این اساس تخصیص هرگونه اعتبار اضافی در بودجه سال 1400 برای شیلات ایران جهت استفاده از روش های جایگزین ترال مانند لانگ لاین و جیگینگ ضرورتی ندارد.

جستجوی سریع
جزئیات گزارش
نوع : طرح و لایحه
شماره مسلسل : 17490
تاریخ انتشار : 1400/02/08
سال : 1400
نظر شما