گزارشات

مسیر شما: گزارش‌های کارشناسی ارزیابی اجرای قانون اقدام راهبردی و پیشنهادهایی برای تقویت آن
ارزیابی اجرای قانون اقدام راهبردی و پیشنهادهایی برای تقویت آن
دفاتر :مطالعات سیاسی
دریافت فایل

خلاصه :
«قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران» مهم ترین مصوبه سیاست خارجی مجلس یازدهم بوده است. این قانون چنانچه درست اجرا شود در عمل می تواند تحول مهمی در برنامه هسته ای ایران ایجاد کرده و نقش مؤثری در روند مذاکره برای رفع تحریم ها داشته باشد. با این حال، تحقق این ظرفیت در این قانون با سه چالش عمده مواجه بوده است؛ اول، دولت این قانون را به عنوان مانعی در مذاکرات هسته ای تلقی می کند و از اجرای دقیق مفاد آن خودداری می کند. دوم، خرابکاری رژیم صهیونیستی در نطنز بنابر برخی تحلیل ها می تواند دستیابی به بخشی از اهداف این قانون به ویژه در ارتقای ظرفیت تولید و انباشت مواد غنی شده را برای مدت کوتاهی به تأخیر اندازد. سوم، برخی از مواد قانون ازجمله ماده (7) و به رغم صراحت آن دولت درخصوص نحوه اجرای آن رویکرد خاصی دارد. رفع این چالش ها و دستیابی به هدف اصلی قانون نیازمند اهتمام کافی در فرایند نظارت بر اجرای قانون و بهره مندی از صلاحیت های تقنینی و تأکیدات جزئی بر برخی مفاد آن با توسل به الحاق برخی مفاد این قانون می باشد.

جستجوی سریع
جزئیات گزارش
نوع : پژوهشی
شماره مسلسل : 17505
تاریخ انتشار : 1400/02/13
سال : 1400
نظر شما