گزارشات

مسیر شما: گزارش‌های کارشناسی اظهارنظر کارشناسی درباره: «واردات واکسن کووید ـ 19 توسط بخش خصوصی»
اظهارنظر کارشناسی درباره: «واردات واکسن کووید ـ 19 توسط بخش خصوصی»
دفاتر :مطالعات اجتماعی
دریافت فایل

خلاصه :
ویروس کووید ـ 19 تاکنون حدود 150 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و منجربه مرگ بالغ بر 3 میلیون و 150 هزار نفر شده و کماکان در حال گسترش است. کشورهای مختلف مجموعه ای از اقدامات را جهت مقابله با گسترش این بیماری و عواقب ناشی از آن به کار بسته اند. برنامه ریزی برای تأمین و توزیع واکسن، به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در مقابله با گسترش این بیماری و پیشگیری از آن از همان ماه های ابتدایی در دستور کار کشورها قرار گرفته است. تاکنون کشورها با گذشت حدود یک سال از بیماری، واکسیناسیون را آغاز کرده اند و پیشرفت هایی نیز در این زمینه حاصل شده است. تقویت این راهکار برای ایران نیز که با موج جدیدی از بیماری و میزان قابل توجهی ابتلا و مرگ ناشی از بیماری مواجه شده است، اهمیت بسیاری دارد. با وجود این برنامه واکسیناسیون در کشورمان به میزان کافی پیشرفت نداشته و لذا لازم است دولت تدابیر لازم را جهت تسریع واکسیناسیون جمعیت به کار بندد.
بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی جهت واردات این کالا یکی از راهکارهای تسریع تأمین واکسن برای جمعیت است و البته این راهکار مخالفان و موافقانی دارد. گزارش پیش رو ضمن ارائه تصویری از آخرین وضعیت واکسیناسیون برای بیماری کووید ـ 19 در کشور، ملاحظات مختلف ناظر بر ورود بخش خصوصی به واردات این واکسن را تشریح می کند و درنهایت پیشنهادهای لازم را در همین راستا ارائه خواهد کرد.

جستجوی سریع
جزئیات گزارش
نوع : پژوهشی
شماره مسلسل : 17507
تاریخ انتشار : 1400/02/13
سال : 1400
نظر شما