گزارشات

مسیر شما: گزارش‌های کارشناسی اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح تبصره «1» بند «ب» ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)»
اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح تبصره «1» بند «ب» ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)»
دفاتر :مطالعات اقتصادی
دریافت فایل

خلاصه :
ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، به صندوق توسعه ملی تکلیف می کند که در هر سال، 20 درصد منابع ورودی صندوق را به صورت ریالی در بانک های عامل سپرده گذاری کند تا 10 درصد آن، صرف پرداخت تسهیلات به بخش های آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست و صادرات محصولات کشاورزی و 10 واحد درصد دیگر صرف پرداخت تسهیلات به بخش های صنعت، معدن، گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی به استثنای بخش ساخت مسکن شود.
تبصره «1» بند «ب» ماده مذکور، دو دسته از اقشار را در اولویت دریافت این تسهیلات قرار داده است:
1. 5 درصد از منابع این ماده به کسانی تعلق می یابد که کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط جهت پرداخت تسهیلات اشتغال زایی و کمک به توسعه کسب وکارهای خُرد، کوچک و متوسط معرفی نمایند.
2. 15 درصد از منابع این ماده به طرح های مربوط به افراد ایثارگر تخصیص می یابد.
متن تبصره «1» بند «ب» ماده (52) قانون مذکور به شرح زیر است:
تبصره «1» ـ پنج درصد (5 ٪) از منابع این ماده با سیاستگذاری شورای عالی اشتغال و با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط جهت پرداخت تسهیلات اشتغال زایی و کمک به توسعه کسب و کارهای خُرد، کوچک و متوسط تخصیص می یابد و بانک های عامل مکلفند علاوه بر منابع مذکور، حداکثر تا یک برابر آن را از محل منابع داخلی پرداخت کنند. بانک عامل مجاز است با اخذ تعهد محضری پرداخت مبلغ نقدی هدفمندی یارانه ها را به عنوان ضمانت بپذیرد و همچنین پانزده درصد (15 ٪) از منابع مذکور به طرح های مربوط به افراد ایثارگر اختصاص می یابد.

جستجوی سریع
جزئیات گزارش
نوع : طرح و لایحه
شماره مسلسل : 17501
تاریخ انتشار : 1400/02/11
سال : 1400
نظر شما