گزارشات

مسیر شما: گزارش‌های کارشناسی اظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین یا بازنشستگان»
اظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین یا بازنشستگان»
دفاتر :مطالعات اقتصادی
دریافت فایل

خلاصه :
«طرح ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین یا بازنشستگان» با هدف جلوگیری از برون سپاری خدمات دستگاه های مختلف به بازنشستگان یا شاغلین و همچنین باز نمودن فضای اشتغال برای جوانان، تحت عنوان ماده واحده ذیل اعلام وصول شده است:
ماده واحده ـ صدور و تمدید هر نوع مجوز یا پروانه اشتغال به کار وکالت، کارشناسی از قبیل کانون کارشناسی رسمی دادگستری، نظام مهندسی، خدمات مشاوره، ترخیص کاری و خدمات گمرکی، ازدواج و طلاق، امور اتباع بیگانه، تعویض پلاک، صدور گواهینامه، حج و زیارت، قرارداد برون سپاری، انواع داروخانه ها و مراکز درمانی، خدمات انتظامی و قضایی و سایر عناوین مشابه به افراد حقیقی و حقوقی که هریک از اعضای آن در هریک از صندوق های بیمه حقوق و یا مستمری دریافت می کنند یا در هریک از آنها عضو می باشند ممنوع است.
تبصره ـ کسانی که قبلاً مجوز یا پروانه دریافت کرده اند باید تا یک سال بعد از این قانون با افراد دارای صلاحیت جایگزین گردند.
طرح فوق با هدف جایگزین کردن جوانان فاقد کار با بازنشستگان در برخی رسته های شغلی است، لکن به این موضوع به صورت سطحی و روبنایی ورود نموده است، درحالی که نیازمند اصلاحات ریشه ای در حوزه های مختلف است؛ علاوه بر آن طرح فاقد مقدمه توجیهی و دلایل کافی برای اثبات ضرورت است. همچنین عنوان و متن طرح دارای اشکال ها و ابهام های گوناگون است که در موارد متعدد با سیاست های کلی قانونگذاری مغایر است. علاوه بر آن محتوای طرح نیز دارای اشکالات جدی است و مهم تر از همه آنکه به نظر می رسد فاقد قابلیت اجراست؛ بنابراین رد کلیات این طرح مورد پیشنهاد است.

جستجوی سریع
جزئیات گزارش
نوع : طرح و لایحه
شماره مسلسل : 17500
تاریخ انتشار : 1400/02/11
سال : 1400
نظر شما