مقدمه ای بر ضوابط توسعه و جمعیت با ملاحظات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی

توضیحات
فایل : 10216.pdf 10216.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : اجتماعی، استان، اقلیت قومی، باروری، توسعه، جمعیت، سیاسی، فرهنگی، مرگ ومیر، مهاجرت

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم شهلا کاظمی پور / آقای غلام عباس دارابی /
سرویراستار : آقای حسین صدری‌نیا /
متقاضی : معاونت پژوهشی /
ناظر علمی : آقای ناصر جمالزاده /