بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه (4): فصل چهارم - نظام اداری و مدیریت: فناوری اطلاعات، نظام اداری

توضیحات
فایل : 10251.pdf 10251.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، ، مطالعات اجتماعی

برچسب ها

فارسی : ارزیابی عملکرد، برنامه پنجم توسعه، دولت الکترونیک، ساختار و تشکیلات دولت، سلامت اداری، منابع انسانی، نظام اداری

نقش ها

اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : انجمن رمز ایران / انجمن ایرانی جامعه اطلاعاتی / آقای خسرو سلجوقی / آقای حسین طالبی / آقای علیرضا رحیمی / آقای حبیب رستمی / آقای سید مرتضی مهدوی / آقای نصرالله جهانگرد / آقای محمود سلماسی زاده / خانم شهیندخت خوارزمی / آقای رمضانعلی صادق‌زاده /
تهیه و تدوین : آقای حسین فرمهین فراهانی / آقای مهدی مرتضوی / آقای حسن پوراسماعیل / آقای مهدی فقیهی / آقای عباس پورخصالیان / آقای رضا باقری اصل /
متقاضی : کمیسیون اجتماعی / کمیسیون آموزش و تحقیقات / کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /
مدیر مطالعه : آقای محمدرضا مالکی /
ناظر علمی : آقای حبیب اله رعنایی / آقای مهدی مرتضوی / آقای آرین قلی‌پور / آقای رمضانعلی صادق زاده /
همکاران : خانم عسل دارا / آقای حسین رفوگر آستانه / آقای مظفر کریمی / / خانم مریم طهرانی / آقای فضل اله زارع پور /
همکاران خارج از مرکز : آقای اکبر شکوهی /