بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه (15): فصل هفتم - دفاعی، سیاسی، امنیتی

توضیحات
فایل : 10262.pdf 10262.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی ، مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : اقتدار ملی، امنیت پایدار، بازدارندگی راهبردی، برنامه توسعه، برنامه پنجم توسعه، سند چشم‌انداز

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مصطفی دلاورپور اقدم / آقای مهدی جاودانی مقدم / آقای ابوذر گوهری مقدم / آقای محمدرضا شمسا / آقای محمد جمشیدی /
متقاضی : کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی /
ناظر علمی : آقای ناصر جمالزاده /
همکاران : خانم سمانه احمد خان بیگی / خانم وجیهه مهری پرگو /