بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور 25. بررسی بودجه پیشنهادی از منظر حقوقی (ویرایش دوم)

توضیحات
فایل : 12888.v2.pdf 12888.v2.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی

برچسب ها

فارسی : بودجه 1392

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدمحمد هادی راجی / آقای ابوالفضل درویشوند / آقای سیدمجتبی حسینی پور اردکانی / آقای محمد جواهری طهرانی / آقای حامد ناظمی / آقای عمار امیری / آقای علیرضا رودگر / آقای محمد بهادری جهرمی /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /
ناظر علمی : آقای حجت الاسلام و المسلمین جلیل محبی /