بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور 41. بخش پژوهش و فناوری

توضیحات
فایل : 12906.pdf 12906.pdf
دفاتر :

برچسب ها

فارسی : بودجه 1392، بودجه عمومی دولت، تحقیق و توسعه، تولید ناخالص داخلی، فناوری های نو

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم پریسا علیزاده / خانم سهیلا خردمندنیا / آقای سیدسروش قاضی نوری / آقای مرتضی براتی / آقای حسین رفوگر آستانه /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /
ناظر علمی : آقای مهدی فقیهی /
همکاران : خانم پرستو اجاقیان / آقای اکبر زین العابدینی / خانم عسل دارا / خانم فاطمه علوی /