مروری بر فعالیت ها و عملکرد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

توضیحات
فایل : 13158.pdf 13158.pdf
دفاتر :

برچسب ها

فارسی : تجاری سازی، عملکرد، فناوری و نوآوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم پریسا علیزاده /
متقاضی : لاله افتخاری نهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
مدیر مطالعه : آقای مهدی فقیهی /
ویراستار : آقای حسین صدری نیا /