بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور 15. بخش پژوهش و فناوری

توضیحات
فایل : 13394E.pdf 13394E.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : بودجه عمومی دولت، تحقیق و توسعه، تولید ناخالص ملی، فناوری های نو

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدسروش قاضی نوری / آقای مرتضی براتی / خانم سهیلا خردمندنیا / خانم پریسا علیزاده / آقای علی نوروزی /
همکاران : آقای اکبر زین العابدینی /
مدیر مطالعه : آقای مهدی فقیهی /
ناظر علمی : آقای محمدرضا محمدخانی /
متقاضی : کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری /