تحلیل وضعیت اقتصادی کشور 7. ارزیابی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی

توضیحات
فایل : 13479.pdf 13479.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : تحریم های اقتصادی، تورم، تولید، متغیرهای کلان اقتصادی، نرخ ارز، نقدینگی، کسری بودجه دولت

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای عباس شاکری /
متقاضی : کاظم جلالی دهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)