بررسی ضرورت پالایش نفت خام و تولید فرآورده های نفتی استراتژیک با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش در صنایع پایین دستی و پتروشیمی (اقتصاد مقاومتی در صنایع نفت و پتروشیمی)

توضیحات
فایل : 13651.pdf 13651.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم سیده مریم موسوی / خانم فاطمه میرجلیلی /
ناظر علمی : آقای محمدرضا محمد خانی / آقای هوشنگ محمدی / آقای فریدون اسعدی /
متقاضی : سیدمحمدحسن ابوترابی فرد نهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)