بررسی تولید و تجارت برنج در ایران

توضیحات
فایل : 13717.pdf 13717.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : برنج، تجارت، تعرفه

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم الهه سلیمانی مورچه خورتی /
ناظر علمی : آقای محسن صمدی / آقای محمدرضا محمد خانی /
متقاضی : ایرج ندیمی نهم، گیلان (سیاهکل / لاهیجان)