اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند (3) ماده (28) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور»

توضیحات
فایل : 14241.pdf 14241.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی ، مطالعات سیاسی