سیاست های روسیه در برابر تحریم های اقتصادی علیه آن کشور

توضیحات
فایل : 14326.pdf 14326.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : 1- اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ایران، تحریم، روسیه

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای احسان نمازی / آقای سید علی روحانی /
ناظر علمی : آقای محسن طلایی / آقای سیداحسان خاندوزی /
متقاضی : کاظم جلالی دهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)