آسیب شناسی وضعیت سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران

توضیحات
فایل : 14647.pdf 14647.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : آسیب شناسی، احراز هویت، بازار سرمایه، بورس، حساب بانکی، راهبرد، سرمایه گذاری خارجی، شفافیت، قوانین و مقررات

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای رضا علیزاده قره باغ /
همکاران : آقای اسداله جلال آبادی /
ناظر علمی : آقای صمد عزیزنژاد /
متقاضی : الیاس نادران یازدهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای محمد سلیمانی / آقای سیدمحمدجواد فرهانیان / خانم مریم صفاریان /