ماهنامه تحلیلی انرژی (2) دوره دهم

توضیحات
فایل : 15110.pdf 15110.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : انرژی هسته ای، سبد نفت اوپک، عرضه و تقاضای نفت خام، گاز

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری /
ناظر علمی : آقای هوشنگ محمدی / آقای فریدون اسعدی /
متقاضی : کمیسیون انرژی /