جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16898 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 65. بررسی درآمدها و اعتبارات استانی 1398/11/29
16771 بررسی لایحه بودجه سال 139۹ کل کشور 10. منابع بودجه (ویرایش اول) 1398/11/28
16895 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 64. شرکت های دولتی (ویرایش اول) 1398/11/16
16888 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 62. طرح های تملک دارایی های سرمایه ای 1398/11/13
16883 اظهارنظرکارشناسی درباره: «طرح سازمان نظام روزنامه نگاری جمهوری اسلامی ایران» 1398/11/08
16876 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل و اداره مناطق آزاد زیارتی و سیاحتی» 1398/11/06
15400-10 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» (شور دوم - فصول هشتم تا دهم) (ویرایش اول) 1398/11/06
16880 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 58. جدول تبصره (14) (ارزیابی ارقام ردیفها و نحوه انعکاس منابع و مصارف جدول تبصره (14) در بودجه عمومی) (ویرایش اول) 1398/11/05
16869 اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح الحاق یک تبصره به ماده (9) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش وپرورش 1398/11/05
16863 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 55. بند «الف» تبصره (2) (واگذاری سهام دولت و شرکت های دولتی از طریق صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس) 1398/10/30