جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16707 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح بخشودگی بهای برق مشترکان خانگی کم مصرف» 1398/08/20
16665 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری‏ها» 1398/07/21
15543-2 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تنظیم برخی از مقررات مالی ، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» 1398/07/20
15400-6 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» (شور دوم ـ فصول چهارم تا هفتم) ویرایش اول 1398/07/13
15400-5 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه مالیات بر ارزش ارزش افزوده» (معافیت مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی) 1398/07/08
15400-4 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» ماده (9) مصوبه کمیسیون اقتصادی (معافیت ها) 1398/07/06
15400-3 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» شور دوم (فصول اول تا سوم) 1398/07/02
16607 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تأمین منابع مالی شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان» 1398/06/31
16585 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک تبصره به ماده (206) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» 1398/06/05
16575 ظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (44) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» 1398/05/27