جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16670 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه ورزش» 1398/07/21
15543-2 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تنظیم برخی از مقررات مالی ، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» 1398/07/20
16640 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الزام دولت به حمایت از مراکز علمی ـ تحقیقاتی ضداستکباری» 1398/07/10
16639 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح افزایش کارآمدی دستگاه های فرهنگی و اجرایی در گسترش اخلاق عمومی» 1398/07/10
16633 12. چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 (صنعت سینما) 1398/07/09
16627 گردشگری در گام دوم جمهوری اسلامی ایران (با محوریت گردشگری خانوادگی) 1398/07/07
16628 اظهارنظر کارشناسی درباره: «ماده (5) لایحه اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان» 1398/07/06
16613 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح تبصره (2) ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» 1398/07/01
16612 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تأسیس موزه جنایات آمریکا» 1398/07/01
15727-2 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح تعطیلات رسمی» 1398/06/31