جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16726 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل کمیسیون تخصصی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» 1398/09/03
16721 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ممنوعیت ورود خبرنگاران رسانه های تبعیت کننده از تحریم های آمریکا به کشور ایران» 1398/08/26
16703 سیاست های کاهش طلاق در کشور 1. تحولات قوانین طلاق 1398/08/18
16701 ملاحظات سیاستگذاری وقف در ایران؛ 1. سیر تحول نهاد وقف در ایران اسلامی تا پیش از نهضت مشروطه 1398/08/14
16696 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی» 1398/08/12
16690 موانع، الزامات و ملاحظات واگذاری باشگاه های فرهنگی ـ ورزشی استقلال و پرسپولیس 1398/08/11
16689 اظهارنظر کارشناسی درباره: «حذف تنوع مدارس در نظام آموزش و پرورش ایران» 1398/08/01
16670 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه ورزش» 1398/07/21
15543-2 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تنظیم برخی از مقررات مالی ، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» 1398/07/20
16640 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الزام دولت به حمایت از مراکز علمی ـ تحقیقاتی ضداستکباری» 1398/07/10