جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16945 درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (8) بررسی آثار اقتصادی و پیشنهادهایی برای مدیریت تبعات آن 1398/12/25
16946 بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1399 کل کشور بند الحاقی 9 به تبصره (6) (تقویت حکمرانی بر بستر ریال) 1398/12/14
16938 بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1399 کل کشور بند «م» تبصره (5) (تقاضای اوراق مالی دولت) 1398/12/14
16937 بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1399 کل کشور بندهای «ک» و «ق» تبصره (5) (فرایند انتشار اوراق مالی دولت) 1398/12/14
16929 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 70. واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی 1398/12/14
16926 پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری 7. تابستان 1398 (ویرایش اول) 1398/12/14
16925 تحلیل شاخص های بازار کار در فصل پاییز 1398 1398/12/14
16795-1 تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران 13. عملکرد 6 ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی غیرنفتی سال 1398 1398/11/20
16894 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 63. تصویر محیط کسب وکار در آستانه تصویب بودجه و برخی آثار بودجه بر مؤلفه های محیط کسب وکار 1398/11/14
16884 ارزیابی عملکرد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 1. ارزیابی اجرای 14 حکم مندرج در ماده (11) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار 1398/11/13