جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16864 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 57. اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی 1398/10/30
16861 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 54. مالیات بر واردات 1398/10/29
16859 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور» 1398/10/28
16310-2 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» (اعاده شده از شورای نگهبان (3)) 1398/10/28
14934-7 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری – صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی» (اعاده شده از شورای نگهبان (3)) 1398/10/28
16852 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 51. مالیات ستانی از ذخایر مطالبات مشکوک الوصول بانک ها 1398/10/24
16851 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 50. بند «م» تبصره (5) (بانک ها و اوراق مالی اسلامی دولت) 1398/10/24
16838 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 42. بند «ز» تبصره «5» (انتشار اوراق بیمه ای) 1398/10/15
16835 پایش امنیت سرمایه گذاری در سال 1397 1398/10/14
16828 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 36. بند «ر» تبصره «5» (صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت) 1398/10/11