جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16677 موانع و راهکارهای تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط از طریق بازار سرمایه 1398/07/23
16629 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح مواد (20) الی (23) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (30) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی» 1398/07/20
16663 بررسی نحوه تعامل حاکمیت با فناوری های مالی (Fintechs) در کشورهای نمونه 1398/07/17
16648 ملاحظاتی در تدوین و تنقیح قوانین کسب وکار (با تأکید بر ضرورت تصویب «قانون جامع مالیاتی») 1398/07/14
16647 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل بورس حمل بار و مسافر» 1398/07/14
16632 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح مقابله با تحریم های آمریکا از طریق جایگزینی کالا و خدمات» 1398/07/08
16631 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الزام دولت به حمایت همه جانبه از افراد و مؤسسات ایرانی که از اقدامات آمریکا متضرر شدند» 1398/07/08
16630 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الزام دولت به اقدام قانونی علیه شرکت هایی که به تحریم های ضدایرانی ایالات متحده آمریکا پیوسته اند» 1398/07/08
16623 آسیب شناسی فقدان استراتژی توسعه صنعتی در ایران 1. ارزیابی عملکرد دولت در اجرای حکم بند «الف» ماده «46» برنامه ششم توسعه (تهیه فهرست اولویت های صنعتی و معدنی) 1398/07/07
16622 چالش های تأمین مالی بنگاه ها از طریق انتشار صکوک (اوراق مالی اسلامی) 1398/07/06