جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 7
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16490 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل چهل ونهم (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» (اعاده اموال نامشروع مسؤولان کشور) 1398/04/01
16457 راهنمای اقتصاددانان تجربه‏ گرا، اقتصادسنجیِ تقریباً بی‏ضرر 1398/03/28
16469 برنامه اداره کشور بدون نفت 1398/03/18
15876-1 ظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ساماندهی بازار خودرو» 1397/09/27
15974 برنامه فعالانه ضدتحریم (نسخه انتشار عمومی 1.7) 1397/05/13
15861 هنر تحریم ها نگاهی از درون میدان (ویرایش دوم) 1397/03/01
15100 «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامـه ششـم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1399-1395) ـ ویرایش جایگزین» 1. بررسی مواد (1) تا (14) 1395/08/09