جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17462 الزامات و شاخص های راستی آزمایی واقعی رفع تحریم ها در دستیابی به منافع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران 1400/01/22
17463 ارزیابی دور اول مذاکرات برجامی وین آغاز کارزار برای تعدیل موضع ایران 1400/01/21
17454 دام مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در چارچوب برجام 1400/01/15
17452 بررسی عملکرد دولت ۱. بخش مسکن و شهرسازی و عمران شهری 1400/01/15
17451 بررسی عملکرد دولت ۲. بخش حمل ونقل 1400/01/15
17450 اظهارنظر کارشناسی درباره: «مباحث 22گانه مقررات ملی ساختمان» 1400/01/15
17449 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان درخصوص ارتباط بین المللی راه آهن» 1400/01/15
17448 گزارش نظارتی ماده (۲۲) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران: ارتقای رتبه ایران در گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی 1400/01/15
17447 تدبیر اقتصاد کشور در شرایط تحریم: 1. ضرورت برنامه ریزی اقتصاد ملی با فرض ماندگاری تحریم ها 1400/01/01
17445 مجموعه مطالعات منطقه ای و آمایش سرزمین در ایران (7): واکاوی سند آمایش استان گلستان از منظر اقتصادی 1399/12/27