جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17176 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تأمین کالاهای اساسی» (اصلاح قانون بودجه سال 1399 کل کشور و الزام دولت به پرداخت یارانه برای کالاهای اساسی) (ویرایش اول) 1399/07/07
17173 بررسی کارشناسی مسائل پیرامون مدیریت مهدکودک ها 1399/06/31
17171 ضرورت تأمین رایانک (تبلت)دانش آموزی برای آموزش مجازی 1399/06/29
17169 اظهارنظر کارشناسی درباره: «پیش نویس طرح تکالیف دولت در پاسخ به تلاش غیرقانونی برای اعاده مفاد قطعنامه های سابق شورای امنیت» 1399/06/29
17169 اظهارنظر کارشناسی درباره: «پیش نویس طرح تکالیف دولت در پاسخ به تلاش غیرقانونی برای اعاده مفاد قطعنامه های سابق شورای امنیت» 1399/06/29
17168-1 ظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن» (خلاصه شده) 1399/06/26
17168 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح دوفوریتی جهش تولید و تأمین مسکن» (تفصیلی) 1399/06/25
17167 تأثیر اعطای معافیت های مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده بر نابرابری و توزیع درآمد 1399/06/24
17163 گزارش کارشناسی درباره: «طرح شفافیت آرای نمایندگان» 1399/06/23
17159 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل کمیته (ستاد) جذب سرمایه های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی» 1399/06/16