جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16918 بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1399 کل کشور بند «هـ» تبصره «4»ـ ردیف های ۱، ۹، 10 1398/12/05
16917 بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 1399 کل کشور بند »هـ« تبصره »۴ »ـ ردیف ۲ 1398/12/05
16916 بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1399 کل کشور بند «هـ» تبصره «8» 1398/12/05
16906 بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1399 کل کشور بند الحاقی «2» تبصره «15» 1398/12/03
16903 بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1399 کل کشور «بررسی منابع اعتباری پیش بینی شده یارانه نان و خرید تضمینی گندم» 1398/12/03
16902 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 68. توسعه هدفمند صنایع تبدیلی و تکمیلی چغندر قند 1398/12/03
16901 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 67. الزامات تعریف صحیح پروژه های طراحی و اجرای الگوی کشت در قانون بودجه 1398/12/03
16866 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان» 1398/11/01
16859 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور» 1398/10/28
16858 پیشنهاد طرح «ارتقای فرهنگ، تقویت ساختار و حفاظت از منابع طبیعی کشور» (با تأکید بر ارزیابی طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) 1398/10/28