جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17152 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان» (اعاده شده از شورای نگهبان (3)) 1399/05/11
17146-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح دو فوریتی اصلاح ماده (54) مکرر قانون مالیات های مستقیم» 1399/05/11
17148 خبرنامه تحولات انرژی (2) دوره یازدهم (ویژه سناریوهای پیش روی بازار انرژی در بحران کرونا) 1399/05/04
17147 بررسی تحولات سال های 2018 و 2019 و چشم انداز بازار های جهانی انرژی در افق 2040: فرصت ها و تهدیدات پیش روی ایران 1399/05/04
17149 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک بند به تبصره «1» قانون بودجه سال 1399 کل کشور» 1399/04/31
17146 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح دو فوریتی اصلاح ماده (54) مکرر قانون مالیات های مستقیم» 1399/04/28
17145 وضعیت سواد سلامت در جامعه ایران 1399/04/28
17144 چالش ها و راهکارهای آموزش زبان عربی در مدارس 1399/04/28
17143 ضرورت ایجاد نظام هماهنگ و به روزرسانی استانداردهای رده بندی منابع و ذخایر معدنی ایران 1399/04/28
17142 سیاستگذاری مهاجرت و پناهندگی؛ مطالعه موردی آلمان 1399/04/28