جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16672 «ابتکارکمربند و راه» ابتکار شی جین پینگ رئیس جمهور چین 1398/07/21
16671 پیشرفت، مشارکت ها و چشم اندازهای ابتکار کمربند و راه 1398/07/21
16664 گزارش هزینه فایده نصب فیلتر دوده با تأکید به اسناد بالادستی 1398/07/20
16656 درباره یارانه انرژی در ایران 5. تصویر مصرف حامل های انرژی و آب در بخش کشاورزی 1398/07/14
16655 درباره یارانه انرژی در ایران 4. تصویر مصرف آب شرب و پیامدهای اصلاح یارانه آب در اقتصاد ایران 1398/07/14
16647 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل بورس حمل بار و مسافر» 1398/07/14
16638 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک بند به ماده (29) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» 1398/07/10
16632 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح مقابله با تحریم های آمریکا از طریق جایگزینی کالا و خدمات» 1398/07/08
16631 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الزام دولت به حمایت همه جانبه از افراد و مؤسسات ایرانی که از اقدامات آمریکا متضرر شدند» 1398/07/08
16630 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الزام دولت به اقدام قانونی علیه شرکت هایی که به تحریم های ضدایرانی ایالات متحده آمریکا پیوسته اند» 1398/07/08