جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16629 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح مواد (20) الی (23) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (30) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی» 1398/07/20
15543-2 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تنظیم برخی از مقررات مالی ، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» 1398/07/20
15267-5 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» (اعاده شده از شورای نگهبان (3)) 1398/07/14
16643 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه الحاق یک تبصره به ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی» 1398/07/13
15972-4 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح یک فوریتی تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» (ایرادات شورای نگهبان(2)) 1398/07/13
16638 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک بند به ماده (29) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» 1398/07/10
16636 اظهارنظر کارشناسی درباره: «مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۹۴ کمیسیون تنظیم مقررات مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۴: الزامات احراز صلاحیت حرفه ای و تخصصی برای تصدی سمت های هیئت مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه خدمات ارتباطی با بیش از پانصد هزار کاربر» 1398/07/09
16378-2 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا» (اعاده شده از شورای نگهبان (2)) 1398/07/08
15400-5 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه مالیات بر ارزش ارزش افزوده» (معافیت مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی) 1398/07/08
16620 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه جزء (7) بند «ح» ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» 1398/07/02