جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16509-2 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش غیردولتی» (اعاده شده از شورای نگهبان(2)) 1398/12/04
15869-4 اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی (اعاده شده از شورای نگهبان (3)) 1398/12/04
16889 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» 1398/11/13
16887 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی براساس قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» 1398/11/08
16883 اظهارنظرکارشناسی درباره: «طرح سازمان نظام روزنامه نگاری جمهوری اسلامی ایران» 1398/11/08
16878 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی» 1398/11/06
16877 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک بند به تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور» 1398/11/06
16876 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل و اداره مناطق آزاد زیارتی و سیاحتی» 1398/11/06
16879 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه بند «ج» ماده (112) قانون برنامه ششم توسعه» 1398/11/05
16869 اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح الحاق یک تبصره به ماده (9) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش وپرورش 1398/11/05