جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16312 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق دو تبصره به بند «ث» ماده (67) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» 1397/11/13
16210 اقتصاد دیجیتال (1): ابعاد و ویژگی ها 1397/10/04
16202 انتشار اطلاعات و دسترسی شهروندان به اطلاعات از منظر قوانین و مقررات 1397/10/01
16192 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال» 1397/09/24
16186 بررسی زیست فناوری دریا در کشورهای منتخب و سیاستگذاری این حوزه در ایران 1397/09/24
16088 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری» 1397/09/17
16162 چالش ها و راهکارهای توسعه صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان 1397/09/06
15267-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: « لایحه: «نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش)» کلیات 1397/08/26
16146 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون مقررات صادرات و واردات» 1397/08/21
16133 نقش پژوهش های دولتی در فعالیت های نوآورانه شرکت ها (1): محورهای مهم سیاستی با نگاه به تجربه ایالات متحده 1397/08/13