جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16893 ملاحظات به کارگیری تصمیم گیری خودکار و هوش مصنوعی در دولت و پارلمان 1398/11/15
16889 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» 1398/11/13
16874 فرایند کاربست قدرت نرم در سیاست خارجی1. جمهوری خلق چین 1398/11/06
16857 روندهای جهانی و سناریوهای آینده در گزارش شورای اطلاعات ملی ایالات متحده (خلاصه راهبردی) 1398/10/29
16826 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه شفافیت» (کلیات) 1398/10/11
16788 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 12. وزارت امور خارجه 1398/10/02
16773 اندیشه های حکومتی ابن خلدون (تاریخ، عمران و انحطاط دولت ها) 1398/09/27
16756 سیر تطور کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و مقایسه آن با ساختار پارلمان های دنیا 1398/09/24
16728 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح شفافیت آرای نظام تقنینی» 1398/09/03
16726 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل کمیسیون تخصصی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» 1398/09/03