جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16680 نقش کانون های تفکر در فرایند سیاستگذاری 1398/07/28
16666 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی» 1398/07/21
16665 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری‏ها» 1398/07/21
16646 تحولات تنش زا در خلیج فارس؛ روندها و الزامات (خلاصه راهبردی پانزدهمین نشست کمیته تخصصی غرب آسیا) 1398/07/14
16607 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تأمین منابع مالی شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان» 1398/06/31
15869-2 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1398/06/09
16587 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الزام دولت به اقدام مقتضی علیه کشورهای منطقه میزبان پایگاه های نظامی آمریکا» 1398/06/06
16584 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اجرای اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (تدریس زبان های محلی و قومی در مدارس و دانشگاه های کشور)» 1398/06/04
16575 ظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (44) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» 1398/05/27
16572 ظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک جزء به عنوان جزء «10» به بند «الف» ماده (31) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» 1398/05/26