جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16883 اظهارنظرکارشناسی درباره: «طرح سازمان نظام روزنامه نگاری جمهوری اسلامی ایران» 1398/11/08
16881 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 59. اعتبارات آسیب های اجتماعی 1398/11/07
16876 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل و اداره مناطق آزاد زیارتی و سیاحتی» 1398/11/06
16879 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه بند «ج» ماده (112) قانون برنامه ششم توسعه» 1398/11/05
16872 الگوی خدمات اجتماعی «بانک زمان»؛ ظرفیت ها و پیش زمینه های اجرای آن در ایران 1398/11/05
16865 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 56. بخش بهداشت و درمان 1398/11/01
16854-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه تبصره «10» ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» 1398/10/28
16856 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 52. ساماندهی یارانه حمایت از درمان ناباروری 1398/10/24
16854 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه تبصره (10) ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش» 1398/10/24
16849 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه استفساریه تبصره «4» ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» 1398/10/23