جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
10966 شاخص های مظلومیت فرهنگ 1390/05/19
10965 بررسی قوانین و مقررات مربوط به اشتغال زنان 1390/05/19
10964 واکاوی دلایل عدم استقبال بخش خصوصی از سرمایه گذاری در بخش معدن (در چهارچوب اصل چهل و چهارم قانون اساسی) 1390/05/19
10963 بررسی تحولات تاریخی نظام اجرایی بخش کشاورزی، منابع طبیعی و توسعه روستایی؛ با تأکید بر تغییرات ساختاری کنونی وزارت جهاد کشاورزی 1390/05/19
10962 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تسری قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان دامپزشکی کشور» 1390/05/19
10961 تحلیل سیاسی هفته (25) افراط گرایی خشونت آمیز اروپایی 1390/05/19