جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
12814 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تنفیذ بند (51) قانون بودجه سال 1390 کل کشور در قانون بودجه سال 1391» 1391/11/28
12813 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند (88) قانون بودجه سال 1391 کل کشور» 1391/11/28
12812 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح واگذاری امور راهنمایی و رانندگی کلان شهرها به شهرداری ها از طریق تسری قانون الحاق سه تبصره به بند (12) ماده (4) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» 1391/11/28
12811 بررسی آثار اقتصادی ممنوعیت صادرات برخی از اقلام صادراتی 1391/11/28
12810 بررسی وضعیت صنعت پسماند در کشور 1391/11/28