جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 8
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
13722 درباره سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 3.ارزیابی احکام قانونی مرتبط با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (ویرایش اول) 1393/03/19
13721 تحلیل سیاسی هفته (91) سفر رئیس جمهور به ترکیه؛ ابعاد و پیامدها 1393/03/19
13719 نیکوکاران نابکار: افسانه تجارت خارجی آزاد و تاریخچه پنهان سرمایه داری 1393/03/19
13718 جریان شناسی نومحافظه کاران 1393/03/19
13717 بررسی تولید و تجارت برنج در ایران 1393/03/19
13714 بهنگام سازی جدول داده ـ ستانده، ماتریس حسابداری اجتماعی و طراحی الگوی CGE و کاربردهای آنها در سیاستگذاری اقتصادی ـ اجتماعی 13. روش های بستن مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) و بررسی روش مناسب برای اقتصاد ایران 1393/03/19
13177-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران»(مخصوص صحن علنی) 1393/03/19
12528-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی» (مخصوص صحن علنی) 1393/03/19