جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14267 درآمدی بر ابزارها و شاخص های کارآمدی حکومت 1394/02/29
14266 هفته نامه تحولات انرژی (83) 1394/02/29
14263 بررسی وضعیت شاخص های ترکیبی فناوری و نوآوری در ایران 1394/02/29
14262 تحلیل سیاسی هفته (124) اجلاس کمپ دیوید و اهداف پیدا و پنهان آمریکا 1394/02/29
14259 بررسی قابلیت های منطقه ای مبتنی بر اقتصاد دریامحور 4. تجارت، بنادر و کشتیرانی 1394/02/29
13825-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اعمال بخشودگی جرائم موضوع ماده (191) قانون مالیات های مستقیم به قانون موسوم به تجمیع عوارض و برقراری مالیات غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات 1377 تا 1381» 1394/02/29