جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 7
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14581 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی» 1394/09/14
14568 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور» (کلیات) 1394/09/14
14567 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه قانون الحاق یک تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» 1394/09/14
14563 ضرورت استقرار نظام نوین حسابداری دولتی در ایران 1394/09/14
14562 آینده تحریم های اقتصادی در اقتصاد جهانی 1394/09/14
14561 ارائه مدلی برای سنجش بحران ارزی در اقتصاد ایران 1394/09/14
14560 شاخص بین المللی حقوق مالکیت در سال 2014 و اندازه گیری شاخص برای ایران 1394/09/14